KOSZYK JEST
PUSTY

12 307 00 74 (08:00-16:00)

sklep@elektrycznenapedy.pl

Dofinansowanie

 

O zakup wózka może ubiegać się osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia oraz osoba z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w dowolnym wieku lub z dysfunkcją utrudniające samodzielnie poruszanie się.

DOFINANSOWANIE NFZ:

Aby uzyskać dofinansowanie NFZ należy:

 • 1. Udać się do Lekarza który wypełnia druk zlecenia określając typ wyrobu medycznego, oraz uzasadnia konieczność jego stosowania przez wpisanie kodu choroby pacjenta. Typ wyrobu medycznego posiada kod P.130 - /wniosek w tym kodzie przysługuje raz na 4 lata/ 

pobierz druk:

https://airwheel.pl/zlecenie_nfz.pdf

 • 2. Wystawione przez lekarza zlecenie musi zostać zatwierdzone w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie pracownik weryfikuje dane pacjenta, sprawdza okres użytkowania poprzedniego wyrobu medycznego. Na poprawny wniosek nadaje unikalny numer. 

sprawdź ooddziały NFZ:

http://www.nfz.gov.pl

 • 3. Z tak zatwierdzonym wnioskiem zgłaszamy się do naszej firmy osobiście lub wysyłamy go pocztą na adres : ELEKTRYCZNENAPEDY.PL os. Piastów 65/U1, 31-625 Kraków

             pon-pt: 10:00-16:00             

sobota: 10:00-13:00

Pozostałą kwotę pacjent dopłaca z własnych środków, bądź może starać się o pozostałe dofinansowania.

 

DOFINANSOWANIE PFRON:

Aby uzyskać dofinansowanie PFRON należy:

 • 1. Posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
 • 2. Wynagrodzenie w gospodarstwie domowym w poprzednim kwartale nie może przekroczyć 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę, bądź dla osoby samotnej 65% przeciętnego wynagrodzenia
 • 3. Uzyskać wniosek na dofinansowanie NFZ oraz dostarczyć go do naszej firmy osobiście lub wysyłamy go pocztą na adres : ELEKTRYCZNENAPEDY.PL os. Piastów 65/U1, 31-625 Kraków

             pon-pt: 10:00-18:00             

sobota: 10:00-13:00

Nasza firma przyjmie wniosek do realizacji. Kopia podbitego wniosku wraz z fakturą proforma zostanie wydana pacjentowi w celu złożenia jej z resztą dokumentów w MOPS lub PCPR.

 • 4. Z tymi dokumentami należy udać się do najbliższej jednostki MOPS lub PCPR i złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego.

Wniosek należy pobrać ze strony internetowej danego ośrodka, odpowiadającego rejonowi zamieszkania pacjenta, bądź odebrać go osobiście.

Do wniosku należy dołączyć:

 • - kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
 • - kopię zlecenia wydanego przez NFZ, przyjętego do realizacji w sklepie zaopatrzenia medycznego, posiadającego uprawnienia do sprzedaży danego produktu medycznego
 • - fakturę Proforma określającą model sprzętu, oraz wyszczególnienie kwot pokrywanych w ramach środków z NFZ, kwoty limitu oraz kwoty dopłaty przez pacjenta
 • - w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej, orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu, oraz dokument wskazujący opiekuna prawnego.

 

POZOSTAŁE FORMY DOFINANSOWANIA:

W pozostałych instytucjach nie ma jednolitych wytycznych dotyczących przyznawania dofinansowania, osoba ubiegająca się o środki musi zgłosić się do odpowiedniej instytucji i tam uzyskać informacje o wymaganych dokumentach do uzyskania środków.

Najczęściej jednak wymagane jest przedstawienie wyceny sprzętu na podstawie Faktury Proforma.

 

Pozostałe najczęściej wspomagające instytucje:

 • Środki Fundacji
 • Środki Stowarzyszeń
 • Zakład pracy
 • Zbiórki internetowe
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl